Skip to main content

May Langit Ang Bawat Pag-ibig

May Langit Ang Bawat Pag-ibig

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Purple Shadow/Harrel

Isang puso. Dalawang pag-ibig. Ni sa panaginip ay hindi inakala ni Lira na mangyayari sa kanya ito. Ngunit sadya yatang mapagbiro ang kapalaran. Kasintahan na niya ang kababatang si Aldrin nang makilala ng dalaga sa isang hindi inaasahang pangyayari ang milyonaryong si Neil Falcon. Akala niya ay matatag ang pag-ibig niya kay Aldrin ngunit hindi niya napaglabanan ang fatal attraction ng mayamang binata. Umibig siya kay Neil ngunit wala siyang makitang dahilan para kumalas sa matapat at mabait na si Aldrin. At iniibig pa rin niya ito. Sinubok ng tadhana ang pag-ibig ni Lira nang halos magkasabay na mabingit sa kamatayan ang dalawang lalaking kapwa mahal sa kanya.

4.666665
Your rating: None Average: 4.7 (3 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in