Skip to main content

My Love, My Hero: Michael

My Love, My Hero: Michael

Read This Book Online

Publish Date: 

2002

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0380-0

NATULALANG tinitigan lamang ni Niña ang pumpon ng mga bulaklak na nakabitin sa ere. Horror of horrors, inasinta pa yata niyon ang pagbagsak sa kinapupuwestuhan niya. Tinangka niyang umilag ngunit lalo lamang siyang ginitgit ng apat na babaeng nagmistulang pader na nakapalibot sa kanya. She was cornered. Parang bolang na-shoot ang bouquet sa kamay niyang muntik na niyang ihalukipkip kundi lamang mababansagan siyang killjoy.

4.63158
Your rating: None Average: 4.6 (19 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in