Skip to main content

Paano Na Ang Puso Ko?

Paano Na Ang Puso Ko?

Read This Book Online

By

Publish Date: 

2007

Print Publisher

Harrel Publishing

Ito ay kuwento ng best friends na sina Atleta at Dominique. Super-yaman si Dominique. Pobre naman si Aleta. Ang one thing in common nila ay kapwa sila hindi pa nakakaranas ma-in love. Isang lalaki ang dumating sa buhay ng magkaibigan na kapwa nila minahal nang labis – si Jake. Mahal ni Jake si Dominique bilang kaibigan, ang mahal ng kanyang puso ay si Aleta. Nang malaman ito ni Dominique, nakiusap siya kay Aleta na ipaubaya na sa kanya si Jake. Paano tatanggi si Aleta? Minsan nang iniligtas ni Dominique ang kanyang buhay. Ang mga magulang din ng kaibigan ang nagbigay ng puhunan para sa isang negosyo. Kaya nagpaubaya si Aleta. Nakiusap ang dalaga kay Jake na ibaling ang pagmamahal kay Dominique alang-alang sa kanya. Papayag ba si Jake sa pakiusap ng isang pinakaiibig? Naipamimigay ba ang pag-ibig?

4.75
Your rating: None Average: 4.8 (4 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in