Skip to main content

Akin Ang Pangarap

Akin Ang Pangarap

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-760-3

Para sa mga taong may mga pangarap sa buhay. Huwag kayong bibitiw sa inyong mga pangarap at nawa’y makamtan ninyo iyon....

Because You Care

Because You Care

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1337-7

“Mahirap pigilan ang pusong ibigin ka. Kung hindi kita mamahalin, alam kong pagsisisihan koi yon.”

Dahil Mahal Na Mahal Kita

Dahil Mahal Na Mahal Kita

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-837-5

TWENTY-FOUR na si Jasmin at nagsimula na siyang mangamba na baka tumandang-dalaga siya. Kailangan na niyang makahanap ng lalaking makakasama habambuhay. Ngunit ang tanong ay kung sino ang lalak­ing iyon?

Days Of Yesterday

Days Of Yesterday

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-426-4

Mahal si Riza ni Gerald pero hindi sapat ang pag-ibig upang burahin ang kahapong nakapagitan sa kanila. Masakit man ay kailangan nilang tanggapin na hindi sila ang para sa isa’t isa. Tunghayan natin ang kanilang kasaysayan.

Forever Friends

Forever Friends

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-626-7

“BAKIT naman Engineering?” protesta ni Christopher nang malamang iyon ang kursong gustong kunin ni Maita. “Para classmates pa rin tayo,” masiglang sabi ng dalaga. “Pero mahina ka sa Math.” “Hindi bale, nand’yan ka naman,” aniya. Napakamot sa noo ang lalaki. “Hindi puwedeng gano’n,” mari¬ing sabi nito. “Kailangan ay gusto mo ang kursong kukunin mo.” “Iyon nga ang gusto ko, eh, maging engineer para ikaw pa rin ang buddy-buddy ko,” giit niya. Tinapik niya ang binatilyo sa balikat.

Higit Pa Sa Isang Kaibigan

Higit Pa Sa Isang Kaibigan

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0154-9

The greatest love is the unspoken love. That’s the reason why I couldn’t say it to you, kahit na nagkikita tayo araw-araw.”

Hindi Ka Na Muling Masasaktan

Hindi Ka Na Muling Masasaktan

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-908-8

Bumaba ang mga labi ni Daniel sa mga labi niya. At sa pamamagitan ng halik na iyon ay naiparating nito sa kanya ang tapat nitong pagmamahal.
Love is when you set your love free. Pero sa kaso ni Karen, magagawa ba niyang ibigay kay Daniel ang kalayaan nito gayong iyon ay mangangahulugan ng habambuhay niyang pagkabilanggo sa kalungkutan?

It's Never Too Late

It's Never Too Late

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-862-6

“May mga bagay na kahit hindi palaging nakikita ay nararamdaman. Katulad ng pag-ibig ko sa’yo…”

Mahirap Ka Palang Kalimutan

Mahirap Ka Palang Kalimutan

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-392-6

“Bakit ngayon ko lang natuklasang mahal pala kita kung kailan may nagmamay-ari na sa ‘yo?”

My Love, My Hero: Regalario

My Love, My Hero: Regalario

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-700-X

What is happening to me? Nanliit nang husto si Joan sa sarili. Pinasadahan niya ng tingin ang kanyang mga kaklase. Nakadama siya ng kagustuhang umiyak dahil halos iisa lamang ang reaksyon ng mga ito. Tila nanliit din sa kanya. Natapos ang klase na wala siyang naintindihan sa tinalakay nilang paksa. Hiyang-hiya siya sa lahat ng kanyang mga kaklase, lalung-lalo na kay Alexander. Ang yabang-yabang niya; pagkatapos ay hindi niya nasagot ang simpleng tanong na iyon.