Skip to main content

Never Meant To Hurt You

Never Meant To Hurt You

Read This Book Online

Publish Date: 

2006

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1076-6

“Excuse me?” gulat na lingon nito. Hindi nito tiyak kung tama ang narinig. Binagalan nito ang pagmamaneho.
“Sabi ko, puwede ka bang mag-pose nang hubad para sa akin? Perfect subject ka kasi para sa painting ang sculpting ko. Maganda ang katawan mo kaya it would be a challenge sa akin na i-capture ka on canvass and wood.”
“You paint and sculpt? Now I’m amazed. You’re quite a talented lady, aren’t you? You sing, you paint, you act and can even sculpt. Tell me, is there anything you can’t do?”