Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Roses And Dreams

Roses And Dreams

Read This Book Online

Publish Date: 

2008

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

978-971-43-1278-4

Ayon sa kanyang tiyahin, sa bisperas ng birthday niya, kailangan niyang maglagay ng three red roses sa ilalim ng kanyang unan. Mapapanaginipan niya daw ang lalaking nakatadhana para sa kanya. Out of curiosity ay sinunod ito ni Lorraine. Ayon pa sa tita niya, ginawa iyon ng ginang noon kaya masaya ang married life nito. Ngunit limang taon niya na iyong ginagawa, pero lagi na lang ay nakakalimutan niya ang mukha ng lalaking napapaginipan sa tuwing nagigising siya.