Skip to main content

Alagang Puso

Alagang Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-957-4

Ang tunay na pag-ibig ay nadama ni Editha sa katauhan ni Ralph. Na-develop ang pag-ibig nila sa isa’t isa pagka’t sila’y magkaibigan at magkaopisina. Ngunit nang dumating sa buhay niya ang guwapong TV actor na si John Alberto, bakit naranasan pa rin ni Editha ang tinatawag na pag-ibig sa unang pagkikita?

Ang Pag-ibig Kong Promdi

Ang Pag-ibig Kong Promdi

Read This Book Online

Publish Date: 

1994

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-471-8

Mayaman at general manager ng kanilang family corporation si Julie. Nagpanggap siyang karaniwang babae lang upang makakita ng tunay na pag-ibig sa lalawigan. Nagkatagpo sila ni Frankie Dionisio, isang milyonaryo na nagpanggap namang drayber para rin lang makatagpo ng isang “pag-ibig na promdi”. Ano ang ihahatid sa buhay nila ng koinsidenteng ito?

Ang Umiibig Ay Hindi Umaayaw

Ang Umiibig Ay Hindi Umaayaw

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-936-1

Playboy si Bobby. Nagagawa itong patawarin ni Elvira sa tuwing nahuhuli niya itong may nililigawan. Pero dumating din ang puntong napundi na si Elvira. Nang muli niyang natutop na may kasamang ibang babae ang nobyo, nakipagbreyk na siya rito. Pinal ang kanyang desisyon. Ngunit paano kung mali pala siya pagkat may iba pang kahulugan ang kanyang nakita?

Dati na Kitang Mahal

Dati na Kitang Mahal

Read This Book Online

Publish Date: 

1998

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-879-9

ANG guwapong si Mark ay matalik na kaibigan ng dating nobyo ni Lani. Ang sabi ni Mark, nakuha na raw ng kaibigan nito ang pagkababae ni Lani. Nagngitngit si Lani. Gusto niyang patunayan kay Mark na virgin pa siya at sinungaling ang ex-boyfriend niya. Pero sapat na bang dahilan iyon para paangkin siya kay Mark at mapaghigantihan ang taksil niyang ex-boyfriend?

Forbidden

Forbidden

Read This Book Online

Publish Date: 

1997

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-756-3

Isang aksidente ang naglapit kina Darlene at Bren. At ang aksidenteng iyon ang naglapit naman sa kanilang mga puso. Sa sarili ni Darlene, iyo’y tinanggap niya na pag-ibig sa unang pagkikita. Ngunit may problema pala. Sapagkat si Darlene ay may boyfriend at si Bren ay may asawa. Paano nila susuungin ang isang bawal na relasyon?

 

Honeymoon Sa Boracay

Honeymoon Sa Boracay

Read This Book Online

Publish Date: 

1998

Print Publisher

Valentine Romances

ISBN: 

971-502-833-0

 Unang nangibig si Tim kay Arcel. Parang kapatid lamang ang turing ni Arcel kay Tim at binasted niya ang binata. Saka naman nanligaw kay Arcel si Edgar, kaibigan ni Tim. Nagparaya na si Tim. At si Edgar ang naibig ni Arcel. Kinailangang mapalayo si Edgar. Upang makasiguro kay Arcel, ipinagkatiwala niya ito kay Tim, kumbaga’y pinabantayan. Saka nakita ni Arel ang katangian ni Tim na naglapit sa binata sa kanyang puso. Ngunit huli na, si Arcel ay nobyo na ni Edgar. Sa isang katuwaan, nagkasama sina Arcel at Tim sa pagliliwaliw sa Boracay. At may nangyari...

May Magmamahal Din Sa 'Yo

May Magmamahal Din Sa 'Yo

Read This Book Online

Publish Date: 

1994

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-487-4

Ang katulad nina Lennie at Rodel ay dalawang ibong nasa hawla. Nagkaroon si Lennie ng tsansang makalaya. At sa paglaya’y nakatagpo siya ng bagong kasuyong ibon sa katauhan ni Froilan. Bakit kailangang mamroblema pa siya tungkol kay Rodel na kusang nagpaiwan sa bilangguang hawla ng isang kabaliwan?

May Utang Kang Pag-Ibig

May Utang Kang Pag-Ibig

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Valentine Romances

ISBN: 

971-502-926-4

Nang minsang malasing ang nobyong si Manny, tinangka nitong hagkan si Prescilla nang laban sa kanyang kalooban. Nasaksihan ni Raffy, boss ni Manny ang pangyayari. Ipinagtanggol ni Raffy si Prescilla, at mula noon, nagkaroon siya ng utang na loob sa guwapong boss ng kanyang nobyo... na ang gustong kabayaran ay ang pag-ibig.