Skip to main content

Ang Kawatan At Ang Sosyal 1

Ang Kawatan At Ang Sosyal 1

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

“No! ‘Ordinary’ is too dull. I want someone like you. Maganda, sexy, matapang, malakas ang loob, may sariling pag-iisip...”

Hiram Lang

Hiram Lang

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-994-0

Nagpakasal si Armina kay Howard, isang Canadian, sa kasunduang pagkatapos ng isang taon, kapag bumaba na ang papel ng dalaga bilang residente ng bansa ay didiborsiyohin na niya ito. Hindi si Howard ang kausap ni Armin kundi ang pinsang si Marie na nobya ng lalaki. Ngunit sa kasunduang “hiram lang” ng magpinsan ay mayroon silang nakalimutang isaalang-alang. Ang ‘marriage for convenience’ ang last resort ni Armin. Hindi lang siya ang filipinang pumasok sa ganoong kasunduan manatili lamang sa banasang pinuntahan.

Isang Gabing Pag-Ibig

Isang Gabing Pag-Ibig

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-379-9

Isang gabing pag-ibig. Iyon lang ang pinagsaluhan nina Albert at Michelle. At iyon ay may sampung taon na ang nakararaan. Ngunit ang karanasang iyon ang nagpabago sa buhay ni Michelle.
Sinikap niyang kalimutan na lang ang nakaraan. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Muling nagulo ang mundo niya dahil sa pagbabakasyon niya sa Boracay, muli silang nagkita ni Albert Almonte. At kailangang harapin niya ang katotohanan na hindi pa rin tapos ang nakaraan… dahil naramdaman pa rin niya ang panghihina ng mga tuhod nang halikan nito.

My Love, My Heroine

My Love, My Heroine

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

Napapikit si Leo. Natangay na siya sa ginagawa ng nobya. Pagdating niya sa sukdulan, ibang pangalan ang lumabas sa kanyang mga labi... Charizze.

Never 1: Eloisa

Never : Eloisa

Read This Book Online

Publish Date: 

1997

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-627-407-6

Ang NEVER ay kasaysayan ng isang tamang pag-ibig na sumibol sa puso ng dalawang nilalang sa maling panahon. Kung kailan, ang kaganapan ng pag-ibig na iyon ay nangangahulugan ng pagkakasala sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Sina Joshua at Eloisa, caught in a love that is forbidden. Sina Joshua at Airyn, bound together by destiny. Narito ang kanilang kuwento.

Never 2: Katrina

Never 2: Katrina

Read This Book Online

Publish Date: 

1997

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-627-407-6

Hinarang ni Sandro si Katrina sa pag-aakalang tangkang nakawin ng dalaga ang kabayong si Four Winds. Galit nag alit si Katrina lalo pa nang bilang parusa’y hagkan at yakapin siya ng lalaki. Ninais niyang paalisin sa farm si Sandro noon din ngunit may panlaban ito. Walang nagawa si Katrina kundi pagtiisan ang presensiya ng lalaki. Kahit hindi niya matanggap sa sariling wala siyang kakayahang iwasan ang mga yakap at halik nito.