Skip to main content

Aanhin Ko Pa ang Pag-ibig

Aanhin Ko Pa ang Pag-ibig

Read This Book Online

Publish Date: 

1993

Print Publisher

Harrel Publishing

ISBN: 

971-640-035-7

Si Melanie…si Nico… nagmamahalan nang labis. Nangakong susuungin at lalabanan ang lahat ng hadlang sa ikapagtatagumpay ng kanilang pag-ibig. Dumating ang pagsubok. Naaksidente si Melanie. Ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ang pagtalikod ng nobyo. Ang tanong: Paano pa mabubuhay si Melanie kung wala sa piling ang lalaking siyang buhay niya?

Now And Forever

Now And Forever

Read This Book Online

Publish Date: 

2012

Print Publisher

Harrel Publishing Co.