Skip to main content

Danger In Love

Danger In Love

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-297-0

Utang ni Julian ang buhay niya kay Elaine. Hindi niya maaaring pabayaang manganib ang buhay nito dahil sa kanya...

Don't Make My Brown Eyes Blue

Don't Make My Brown Eyes Blue

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1982-0

“Dream of me… dahil lagi nang ikaw ang laman ng aking mga panaginip…”

Forbidden

Forbidden

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1965-0

“Naniniwala akong mahal mo pa rin ako gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Kung patuloy tayong maniniwala sa pag-ibig na nagbuklod sa atin noon, walang hindi natin magagawa.”

I Love You... Friend

I Love You... Friend

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"I love you, my friend, handa kong isugal ang aking buhay at kaligayahan sa piling mo..."

Love Pretenders

Love Pretenders

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-720-4

“Have a drink with me, at least, Kristie.” Humigpit ang hawak nito sa kanyang braso.
Naduwag siya sa epekto ng titig na iyon sa kanya. “H-hindi na... salamat na lang!” piksi niya na kumawala mula rito at hukabang palayo. “Gusto ko nang magpahina. Bukas na lang tayo mag-usap after we get some sleep. Sige na, pinalitan ko ng bagong bedsheet ang iyong kama. Kailangan mo na ring—”

Loving Thy Neighbor

Loving Thy Neighbor

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1347-4

“Don’t get any foolish notions of rekindling an old flame once na magkasama na kayo. Wala na ang mga damdaming iyon. You are mine.”

My Love, My Hero: David

My Love, My Hero: David

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-0102-6

For a long moment, he didn’t move. And then, with one extended finger, he reached out to trace delicately the line of her jaw, and then the outline of her lips. Prickles of electric heat followed his touch, and her mouth opened slowly. His finger slipped inside and began ever so slowly to caress the sensitive inner surface of her lips.

My Love, My Hero: Ruel Vironio

My Love, My Hero: Ruel Vironio

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-2039-X

Lumapit si Ruel sa kanya at halos dumikit ang mga labi nito sa kanya. Tumatama ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi at kung maaari nga lamang ay bitiwan niya ang telepono at muling damhin ang halik ni Ruel.

Sa Maniwala Ka At Sa Hindi, Mahal Kita

Sa Maniwala Ka Sa Hindi, Mahal KIta

Read This Book Online

Publish Date: 

2003

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1233-8

“Ang pag-ibig, puno ng kompromiso. Hindi puwedeng hindi ka nag-aalala. Minsan, matatakot ka pa. Pero sa bandang huli, sulit ang lahat ng iyon…”

Sa Sulok Ng Puso

Sa Sulok Ng Puso

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Ang mga insultong 'binigay ko sa iyo'y upang pagtakpan ang aking damdamin. Pero tama ka, sa isang sulok nh puso ko'y mahal pala kita..."