Skip to main content

Bilanggong Puso

Bilanggong Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Valentine Romances

ISBN: 

971-502-954-X

Sa unang kita pa lang ni Bette kay Jake ay may kakaiba na siyang naramdaman para sa misteryosong binata. Pero nalaman niyang alipin pa rin si Jake ng pag-ibig at alaala ng namatay nitong nobya. Hanggang kailan masisikil ni Bette ang lihim niyang pag-ibig kay Jake? At si Jake, paano ito makakalaya sa bilanggong puso nito kay Alona?

Forget Me Not

Forget Me Not

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-824-017-9

            Siya si Georgia Escobar. Pero para kay Viktor Zaldivar, siya si Gina, ang babaing minahal at hinanap nito sa loob ng limang taon. Pero nang magkita silang muli, may anak na si Georgia at hindi niya matandaan si Viktor. Paanong haharapin at tatanggapin ni Viktor ang sitwasyong iyon? At si Georgia, siya nga ba talaga si Gina?

Nakaukit Sa Puso

Nakaukit Sa Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-502-968-X

 Si Vergel ang unang lalaking inibig ni Chona Domingo. Ito rin ang kanyang unang kasawian.

            Sinikap ni Romel  na tulungan siyang malimutan si Vergel. Nahuhulog na ang loob ni Chona sa binata nang muli silang magkita ni Vergel.