Skip to main content

For Keeps

For Keeps

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-319-5

Nangangamba si Lolo Diego na maputol na ang lahing Cajilig, kaya naman sinuhulan nito ang kaisa-isang apong si Maximilian o Mack na mag-asawa na. Wala pang balak mag-asawa si Mack, ngunit baliw lamang ang tatanggi sa twenty million pesos at hindi nito makakamit iyon kung ito’y binata. May solusyon naman sa dilemma nito: si Gidget Alisangco. Matapos makumbinsi na maaari din silang maghiwalay ilang buwan matapos ang kasal ay pumayag sa gusto ni Mack si Gidget. Excited pa siya dahil pinangakuan siya ni Mack ng ten percent sa lahat ng mamanahin nito pagkatapos ng kanilang charade.

Fortune Cookie

Fortune Cookie

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Sa huling hininga ng buhay ko, ang halik mo ang iisipin ko at kung muli akong mabubuhay sa ibang panahon, ang halik mo rin ang hahanapin ko."

Huwag Kang Mangako

Huwag Kang Mangako

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-922-3

Probinsiyanang masahista si Adriana. Mukhang walang alam sa mundo. Pero mayroon siyang abilidad, dahilan para tanggapin niya ang mungkahi ng isa niyang customer. Kakaibang trabaho ngunit masisigurado ang kinabukasan niya kung magagawa niya. Kailangang akitin niya si Tristan, dapat gawing lalaki ito dahil may puso itong babae. Ngunit paano niya aakitin ito gayong napakailap nito? Ni hindi niya ito mahawakan! Isa pa, nakokonsiyensiya na siya dahil napakabait naman nito sa kanya. He changed her life and she was more than grateful.

Impakta 2

Impakta 2

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

Jealous Guy

Jealous Guy

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"We made love. Why do you have to be sarcastic about it?"

Love Comes Knocking

Love Comes Knocking

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-1808-5

Inilaan sa kanya ng magkapatid na Barbara at Guadalupe ang buong second floor ng bahay. May dalawang magkanugnog na silid na siyang magiging opisina niya. Bukod pa roon ang silid na kinaror­oonan niya. May maliit na sala na sitting room daw ang tawag ayon kay Barbara. May bathroom sa dulo ng hallway. It was more than she imagined...

Marry Me On Tuesday

Marry Me On Tuesday

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

My Best Friend, Pete

My Best Friend, Pete

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-345-4

Dalawang beses na-accelerate noong elementary si Eleonor; noong high school ay scholar, valedictorian nang nagtapos; scholar din noong college. Nabale-wala nga ang educational plan na kinuha ng Tito Arnold niya nang isilang si Eleonor. Samantalang ang kanyang ama ay bawing-bawi at tubo pa. Ngayon ay mataas ang katungkulan ni Eleonor sa isang malaking commercial bank, at siya... isang hamak na photographer. “Ngayon mamamanhikan sina Edmund sa kanila. Magpapakasal na sila ni Eleonor,” anang kanyang ama.

My Girl Sunday

My Girl Sunday

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Don't fall in love with me, dear maid... and that's an order."

My Love, My Destiny

My Love, My Destiny

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-486-8

Inspiration for romance novels comes from unexpected sources. I was looking all over for my eyeglasses one morning and I practically turned the whole house upside down, screamed at everyone and barked back at my dog. All the while, the eyeglasses was on top of my head. Same thing with love. We search and search believing that we have to kiss a lot of frogs before we kiss a prince. Truth is, we don’t have to go frog-kissing because the prince we’re searching for is just right up our noses. ROSE TAN