Skip to main content

Somewhere In My Heart

Somewhere In My Heart

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Kiss me again. Make it deeper and this time, touch me, too..."

Somewhere In My Heart, Camille

Somewhere In My Heart, Camille

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

“Ano ako, bisugo na pagkatapos mong pindut-pindutin at bulatlatin, eh, ibabalik mo sa banyera?”

Somewhere In My Heart: Ignacia

Somewhere In My Heart: Ignacia

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"That's love... kapag hindi mo na kayang itago."

Suddenly

Suddenly

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

'I love you, sister-outlaw..."

Surrender My Love

Surrender My Love

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Could you tell the best man I love him?"

The First Principle

The First Principle

Read This Book Online

Publish Date: 

2006

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-2384-4

“Ang tanong ko ang sagutin mo.”
“Wala kaming relasyon ni Mon.” Ngunit hindi niya magawang tumingin nang tuwid dito habang sinasabi iyon. Dahil alam niyang attracted na rin siya kay Mon at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya komportable ngayon kay Ton-ton. She was guilty.

The Love Bug

The Love Bug

Read This Book Online

Publish Date: 

2000

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

978-971-609-618-6

"Bakit ba pinahihirapan mo ang sarili mo? Hindi ka naman bibitayin kung aaminin mong may gusto ka sa akin."

The Nanny

The Nanny

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Hindi mo na ako dapat pikutin, I was gonna court you anyway because I think I've fallen in love with you. But this is cheap! I'm disappointed, PC."

The Prodigal Wife

The Prodigal Wife

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

The Shadow Of His Smile

The Shadow Of His Smile

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.