Skip to main content

Why Is The Because

Why Is The Because

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Ikaw iyong bituin, ako iyong walang ningning."

With His Song

With His Song

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Sa pag-aasawa, hindi kailangang mahal na mahal mo ang lalaki. Ang mahalaga, ikaw ang mahal na mahal niya."