Skip to main content

Prinsesa Raketera (Part 22)

Nobela ni KC CORDERO

(ika-22 labas)

TUMINGIN kay Princess si Smash. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Ngumiti ang binata. “Hayaan mo nang ihatid kita. Maliit na bagay lang ito.”

Lumakas ang tibok ng puso ni Princess. Sa pagtatama na iyon ng kanilang mga mata ay may isang bagay na nai-betray ang kanyang damdamin sa kanyang sarili bilang babae.

Unti-unting binibihag ng lalaking ito ang kanyang puso!

Nahihiya pa ring nagyuko na lang siya ng ulo.

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 51)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

Book V

(Ika-51 labas)

PAPALABAS pa lang siya ng kanyang kuwarto ay narinig na ni Jason ang sound mula sa TV set sa salas. Na-realize niyang naroon si Fiona at nanonood.

Hindi siya nagkamali. Nakatutok ito sa isang lumang episode ng Glee.

Prinsesa Raketera (Part 23)

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-23 labas)

BAGO pa nakatanggi si Princess sa yaya ni Smash na magkape muna sila ay masuyo na siyang hinawakan nito sa braso at hinila papasok sa nadaanan nilang sikat na coffee shop. Medyo matao sa loob pero may mga bakante pa naman. Nakakita ang binata ng mauupuan nila at pumuwesto muna sila roon. Inalalayan din siya nito sa pag-upo na inayos muna ang silya.

Naupo si Smash sa harap niya. “Hot or cold?” tanong nito sa kanya.

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 52)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

Book V

(Ika-52 labas)

TUMULONG si Delia sa pag-iipit ng boobs nito sa dyunyor ni Jason. Napapamura ito sa sarap. Maya’t maya ay iniaangat ang ulo para makita ang kanyang ginagawa.

Tutal ay ito na mismo ang nag-iipit, ang kanang kamay niya na malaya ay dumako sa flower nito. Kinapa niya iyon, nilaro ang kuntil habang tuloy siya sa pag-indayog.

Lalong lumakas ang sigaw ni Delia ng kaligayahan. Panay ang mura nito.

Prinsesa Raketera (Part 24)

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-24 na labas)

TUMINGIN kay Princess si Smash. Nang magsalubong ang mga mata nila, pakiramdam ng dalaga ay mas una pa siyang matutunaw kaysa sa giniling na yelo sa kanyang kape. For some fleeting moments ay parang kung saan siya gustong dalhin ng sitwasyon dahil sa titig na iyon ng binata.

Buti na lang at nagtanong na ito. “Solo ka lang ba?”

“Na anak?” ganting tanong niya.

“Oo...”

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 53)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-53 labas)

UMANGAT si Delia mula sa pagkakaupo kay Jason. Kapakuwan ay hinawakan ang naghuhumindig niyang dyunyor at itinutok sa bukana ng flower nito na basambasa na.

Lalong tumigas ang kanyang dyunyor nang maisip niya ang gustong mangyari ni Delia. Matagal na rin siyang walang “do” kaya sabik na sabik na uli siyang mag-may I come in sa isang yungib na titilam-tilam.

Prinsesa Raketera (Part 25)

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-25 labas)

SINITA ni Princess si Smash dahil sa ginawa nitong pagdidikit ng picture sa notebook niya.

“Feeling mo magkasing-cute kayo ni Daniel Padilla, gano’n?” kunwa ay mataray na tanong ni Princess sa binata.

Naidikit na ni Smash ang cup ng kape sa mukha sa pagpipigil matawa. “Sorry talaga. I don’t know. Siguro makulit lang talaga ako kung minsan. Sana hindi ka na-offend, ha? I know it’s your personal thing na medyo na-vandalize ko.”

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 54)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-54 na labas)

NAPALUNOK si Jason sa nakitang puwesto ni Delia na nakadapa sa kama. Makurba pa rin ang balakang nito na masyadong define sa puwestong iyon. At maganda ang puwet, matambok na parang sa dalaga pa rin. Kitang-kita rin niya ang flower nito, ang cute na hiwa. Waring nag-aanyaya na lapitan niya at kalabitin.

Muling nagalit ang kani-kanina lang ay na-bad trip niyang dyunyor.

Prinsesa Raketera (Part 26)

Nobela ni KC CORDERO

(ka-26 na labas)

GANOON na lang ang gulat ni Princess nang makita ang laman ng plastic bag na bigay sa kanya ni Smash. Nanlaki ang kanyang mga mata at napanganga siya. Mga art books on how to draw Manga characters. Ilang piraso iyon. Sketch pads. High-grade drawing pencils. Art pens. Drawing ink and brushes. Iba’t ibang water colors. Erasers. Sharpeners. Kaya pala ang bigat!

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 55)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-55 na labas)

SA pag-aaral nila noon tungkol sa adolescent period, naalala ni Jason na batay sa mga lectures ng kanyang teacher ay na-evaluate niya ang sarili na kasama siya sa mga kabataang normal at walang problema sa buhay. Wala rin siyang emotional and psychological issues kaya hindi niya kailangang mag-resort sa masturbation o pagpapaligaya sa sarili para lang marelaks. Maagang mag-inom, magsigarilyo at magdroga, para pansamantalang makaigpaw sa mga bagaheng dala-dala na sa balikat.

Prinsesa Raketera (Part 27)

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-27 labas)

ARAW ng Sabado. Gaya nang napag-usapan nila ng kanyang ina ay maagang kumilos si Princess para bumili ng secondhand na TV set. Gustong sumama ni Patrick pero pinatao na lang niya ito sa kanyang mga tindang accessories.

“Dito ka na lang at baka may bibili niyang paninda ko, sayang din. Saka malakas kang kumain, baka magutom ka, e, maubos mo ang pambili ng TV,” biro niya rito.

“E, kailan mo ako bibilhan ng cellphone?” maktol nito sa kanya.

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 56)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-56 na labas)

SA pagbabalik-tanaw ni Jason tungkol kay Delia ay nalungkot siya. Hindi naman sa dahil hinahanap niya ito. Na-realize niya na tulad nito, si Hazel ay nawala ring parang bula sa buhay niya.

Ang pagkakaiba ng dalawa, kay Hazel ay nag-invest siya ng damdamin. Kay Delia ay puro fond memories lang niya ng pagtuklas ng maraming bagay tungkol sa sex.

Napakibit-balikat siya.

Prinsesa Raketera (Part 28)

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-28 labas)

HALOS malula si Princess sa laki ng kabuuan ng warehouse na para ring mall ang kayarian, puro nga lang appliances and furniture ang nakatinda. Naglakad-lakad sila ni Smash. Namamangha siya sa ganda ng mga paninda.

Nagtanong si Smash sa guard kung saan ang mga TV sets. Nang makita nila, agad tiningnan ni Princess ang mga tag price.

Totoo ang sinabi ni Smash. Mura lang nga ang presyo at kasya ang perang dala niya.

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 57)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-57 labas)

NAALALA ni Jason na sinabi ni Fiona na kahawig ng isang boarder ng mga ito ang sexy actress na si Denise Laurel. Naisip niyang hindi naman siguro iyon itong ka-date niya ngayon. Saka hindi lang niya matandaan na, pero hindi naman Piper ang sinabi ni Fiona na pangalan ng boarder.

Tinawag siya ni Orlan sa may kusina.

Prinsesa Raketera (Part 29)

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-29 na labas)

HINDI nakasagot sa ina si Princess nang sabihin ni Aling Zeny na sobrang close agad siya kay Smash.

“Mukhang mayaman,” tiningnan siya ng ina sa mata.

Napayuko si Princess. “Mamaya ko na ikukuwento, Inay. Sorry po.”

Binuksan ni Smash ang TV. “And finally!” bulalas ng binata. Lumingon ito sa kanila. “Ano’ng channel ang gusto n’yo.”

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 58)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-58 labas)

AYON kay Piper ay uso raw ngayon ang pagpapakulay ng pubic hair. Napangiti si Jason. Hindi niya ma-imagine kung ang pagkukulay ba niyon ay tulad ng sa tunay na buhok sa mga parlor.

Anu’t anuman, nae-excite siya sa hair down there ni Piper kesehodang kinulayan lang iyon. Naalala tuloy niya ang mga ibong pipit na nakatinda sa mga simbahan kapag Sunday mass at pinagkakaguluhan ng mga bata. Parang ganoon ang kulay ng kay Piper.

Prinsesa Raketera (Part 30)

Nobela ni KC CORDERO

(Ika-30 labas)

NAGPAALAM na si Smash sa ina ni Princess nang hindi nito payagan ang dalaga na sumama sa kanya na mamasyal sa mall.

“Mag-iingat ka sa pag-uwi,” ani Aling Zeny, na pakiwari tuloy ni Smash ay talagang pinaaalis na siya nito. “Patrick, ihatid mo siya sa labasan.”

“Hindi na po. May—”

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 59)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-59 na labas)

SABI ni Piper kay Jason ay huwag niya itong bibiglain dahil sa sobrang laki ng kanyang dyunyor ay para na naman daw itong madodonselya.

Hinaplos niya ang flower nito at masuyong hinagod ang blonde na hair niyon. Nang kapain niya ang strawberry, nagpakawala ito ng isang ma-emote na, “Ooooh…”

Prinsesa Raketera (Part 31)

Nobela ni KC CORDERO

Book IV

(Ika-31 labas)

MAPAIT na napangiti si Smash nang maalalang binigyan pa ng ina ni Princess ng emphasis ang salitang “kaibigan” nang ipahatid siya kay Patrick. Para bang idinidikta nito, gaya nang naisip niya kanina, na hanggang friendship lang dapat ang status nila ng dalaga.

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 60)

Sinulat ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ika-60 labas)

MAINGAY sa kama si Piper. Masarap kalaro, naisip ni Jason. Ulo pa lang ng kanyang dyunyor ang namimintana sa flower nito ay abut-abot na ang paghalinghing.

Sinubukan niyang ipasok ang hanggang kalahati. Napaigik ito. Napahawak sa likod niya at kumaskas ang mga kuko. Naramdaman niyang may masakit sa kanyang balat.

Hinugot muna niya ang kanyang dyunyor. Inilapit niya ang mukha rito at nagtanong. “Kaya mo ba?”