Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Joaquin Cardinal Joaquin Cardinal
Jan 2 2018 - 00:19

“Really? I always thought I made love like a nice gentleman.”

Read Now
My Crazy Heart My Crazy Heart
Jan 2 2018 - 22:20

"Kissing you is something I have been longing to do for quite a while now. It's a temptation I know I wouldn't be able to resist for long..."

Read Now
Dahil Sa Pag-ibig Dahil Sa Pag-ibig
Dec 24 2017 - 13:09

"Kung gusto mo akong iwasan... hahayaan kita. Pero sinasabi ko na sa'yo na mapapagod ka lang dahil hindi ako mawawala sa paligid mo."

Read Now
Suddenly I'm In Love Suddenly I'm In Love
Dec 21 2017 - 10:59

"I never asked for someone to love yet you came. Madaya ka because you made me fall for you."

Read Now
Duke Sebastian Duke Sebastian
Dec 19 2017 - 21:13

"Remind me that you love me always."

Read Now
Symla, Ang Itim Na Santa Symla, Ang Itim Na Santa
Dec 17 2017 - 22:43

“Ikakasal ka kay Teves sa kabilugan ng buwan, Symla. Huwag mo nang pairalin ang katigasan ng ulo mo."

Read Now
Keith, The Heart Thief Keith, The Heart Thief
Dec 13 2017 - 22:41

"I'm warning you, Angel. Do your best to guard your heart. Because I'm going to steal it from you."

Read Now
Higit Kitang Mahal Higit Kitang Mahal
Dec 11 2017 - 21:30

"Ang pag-ibig nga naman... Hindi mo mapigil, hindi mo rin naman mapili."

Read Now
I Love You To Death I Love You To Death
Dec 7 2017 - 22:23

"Hindi kita sinusuyo para maging kaibigan mo lang. Gusto kong higit pa roon."

Read Now
Sa Agos Ng Tadhana Sa Agos Ng Tadhana
Dec 6 2017 - 00:16
Read Now