Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

You've Got That One Thing You've Got That One Thing
Nov 4 2017 - 21:42

"The first time you look at me and smiled at me, I know I loved you there and then..."

Read Now
Angel Angel
Nov 1 2017 - 20:52

Missing someone is a part of loving them, if you are never apart; you'll never know how strong your love really is.

Read Now
Dahil Sa Kahapon Dahil Sa Kahapon
Oct 29 2017 - 22:37

"I never had such desire for a woman like what I have for you. Ikaw lang ang tanging babaeng paglalaanan ko ng lahat ng mayroon ako."

Read Now
Frenemies With Benefits Frenemies With Benefits
Oct 27 2017 - 19:10

"You made me believe that with you, love is always worth a shot."

Read Now
My Beloved Samaritan My Beloved Samaritan
Oct 25 2017 - 02:49

"Ngayon lang ako nagmahal sa buong buhay ko, Mary. I don't want to lose you. I'd rather die.'

Read Now
The Cursed Pair The Cursed Pair
Oct 22 2017 - 21:34

“Ikaw na tanging kambal ang magiging binhi. Isinusumpa kong mananatiling isa ang magdadala ng iyong lahi. Na bawat babaeng magmumula sa iyo ay hindi magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa pag-ibig, magdurusa, at mabibigo. Isinusumpa kong dadalhin ito ng iyong angkan hanggang sa ikaapat at ikapitong salinlahi.”

Read Now
Wind Beneath My Wings Wind Beneath My Wings
Oct 19 2017 - 21:41

"Mahal din kita. At wala akong gagawin na hindi makakapagpasaya sa'yo."

Read Now
Ang Suplado At Si Ma'am Ang Suplado At Si Ma'am
Oct 18 2017 - 01:08

"Ang gusto ko, bumuo ng pamilya kasama ka. Okay ba iyon sa 'yo?"

Read Now
Waiting For A Love Like This Waiting For A Love Like This
Oct 16 2017 - 08:43

"You made me fall in love in you in what? Fifteen minutes?"

Read Now
Scandal Makers Scandal Makers
Oct 13 2017 - 01:49

When you fall in love, you have to lay yourself bare in front of another person. By doing that you make yourself vulnerable. You give that person the freedom to love you completely but at the same time he's the only person who can hurt you deeply.

Read Now