Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

The Bully And Her Prince The Bully And Her Prince
Sep 1 2017 - 09:06

"Sa lahat ng iniutos mo sa akin, ang mahalin ka ang pinakapaborito kong sundin."

Read Now
My Sweet Vengeance My Sweet Vengeance
Aug 30 2017 - 20:09

"God gave me the best when He gave me you."

Read Now
Moon Set Trauma Moon Set Trauma
Aug 28 2017 - 20:17

"You did a very good job catching my brain, holding it in your hands and never letting go of my thoughts."

Read Now
Born For You Born For You
Aug 25 2017 - 21:29

"You are my rose. And I am your thorns. Thorns that will always protect you, clutching you."

Read Now
Ang True Love Ni Choleng Ang True Love Ni Choleng
Aug 23 2017 - 21:50

"I've been acting like a fool for true love everywhere when all this time, it was just right next to me. You were always right next to me."

Read Now
Please Vi Mine Please Vi Mine
Aug 21 2017 - 21:48

“Pero noong minahal kita, damay na ako. Noong mahalin mo ako, ang buhay ko ikinabit mo na sa buhay mo. Ang problema mo, akin na rin.”

Read Now
Papi Love Papi Love
Aug 20 2017 - 03:16

“Eh, bakit ka parang natakot noong akala mo na buntis ako?”

Read Now
The Heart's Desire The Heart's Desire
Aug 17 2017 - 21:56

Naramdaman niya ang pagpisil ni Thunder sa kanyang baywang dahilan para mangaligkig ang buo niyang katawan. Daig pa niya ang nakuryente dahil sa ginawa nito.

Read Now
Lumuhod Ka, Tala Lumuhod Ka, Tala
Aug 15 2017 - 21:14

"Kahit anong panganib ay susuuingin ko, mahawakan ko lang ang kamay mo..."

Read Now
Captain, My Captain Captain, My Captain
Aug 13 2017 - 18:16

"Mahal kita hindi dahil sa kung ano ka o kung ano pa man, kundi dahil sa kung ano ako kapag kasama kita."

Read Now