Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Circle Of The Moon Circle Of The Moon
Apr 1 2018 - 01:08

Walang sino man o ano pa man ang makapaghihiwalay sa kanya sa babaeng kanyang pinakamamahal.

Read Now
A Bittersweet Revenge A Bittersweet Revenge
Mar 27 2018 - 22:40

Together, they vowed to love each other and sealed it with a kiss for until forever.

Read Now
Feel It In Your Heart Feel It In Your Heart
Mar 25 2018 - 23:24

"My eyes knew exactly who I was looking for. It went straight to you."

Read Now
Love At First Chat Love At First Chat
Mar 23 2018 - 05:18

"Bigyan mo ako ng habambuhay para mahalin ka."

Read Now
Mahal Ka Sa Akin Mahal Ka Sa Akin
Mar 19 2018 - 22:14

He also liked the feeling of holding her hand. It gave him a sense of serenity; isang bagay na hindi pa niya nararamdaman kahit kailan. Something he wanted to keep forever.

Read Now
To Serenade A Poet To Serenade A Poet
Mar 17 2018 - 22:05

"In my galaxy, there's always you and me. Where I am your Venus and you are my Mercury."

Read Now
His Guarded Heart His Guarded Heart
Mar 14 2018 - 03:18

"Hindi ko namalayan na nabuwag mo na pala ang pader na hinarang ko sa buhay ko, sa puso ko. I feel like I'm sort of a different - rather - better person now because of you."

Read Now
My Innocent Criminal My Innocent Criminal
Mar 11 2018 - 20:10
Read Now
Isabella Hope Isabella Hope
Mar 11 2018 - 20:57

"I want you to be sure when  you are ready to accept me in your life. Because once you're mine, wala na akong balak pakawalan ka pa."

Read Now
He Found Love With A Capital L He Found Love With A Capital L
Mar 5 2018 - 01:57

"He is the brightest star in my life. Nang dumating siya sa buhay ko, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng direksiyon, nangarap ako, nagmahal nag totoo."

Read Now