Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Sin Island Sin Island
Dec 11 2018 - 23:26

"It was the right love with the right woman. But maybe at the wrong time."

Read Now
She Loves Me Not, She Loves Me She Loves Me Not, She Loves Me
Dec 6 2018 - 23:59

"The hardest thing I've ever done in my life was to try to forget you. So I stopped trying."

Read Now
The Ideal Man The Ideal Man
Dec 2 2018 - 22:50

"Forever is such a sweet word. Isang salita na kapag naririnig o sumasagi sa utak ko, ikaw palagi ang kasunod kong naiisip."

Read Now
Train Wolkzbin Train Wolkzbin
Nov 27 2018 - 22:38

"Because I want to be with you in every way that I can."

Read Now
Killian, The Knight In Distress Killian, The Knight In Distress
Nov 25 2018 - 22:31

"Ilang beses bang tumitibok ang puso sa loob ng isang araw? Ganoon karaming  beses kang naaalala at hinahanap-hanap ng puso ko."

Read Now
Now And Forever Now And Forever
Nov 21 2018 - 22:55

"Alam kong guwapo ako kaya huwag mo na akong titigan."

Read Now
Jefferson Sioux Jefferson Sioux
Nov 20 2018 - 22:38
Read Now
Confused Heart Confused Heart
Nov 19 2018 - 10:22
Read Now
Loving The Man Without A Heart Loving The Man Without A Heart
Nov 15 2018 - 22:53

"Lahat handa akong gawin para makita mo lang na hindi ako iba sa iyo. Na hindi tayo magkalayo ng mundo. Na kung hihingin mo sa akin na isuko ang lahat, kakayanin ko."

Read Now
Ang Love Story Ng Dakilang Ekstra Ang Love Story Ng Dakilang Ekstra
Nov 14 2018 - 00:20

"Dumating ka at higit ka pa sa hiniling ko."

Read Now