Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

Love In Bloom Love In Bloom
Dec 1 2016 - 20:36

"Ipinakita mo na ang daan sa akin patungo sa kaligayahan ko. It's up to me to make it stay forever."

Read Now
Beautiful Hangover Beautiful Hangover
Nov 29 2016 - 12:25

"You're my piece of heaven here on earth."

Read Now
Bracelet With Love Bracelet With Love
Nov 27 2016 - 20:05

"I've been in love with you ever since. But you were too distant. Kaya naman nagkasya na lang ako sa pang-iinis sa'yo, makuha ko lang kahit saglit ang pansin mo."

Read Now
The Waterfall The Waterfall
Nov 25 2016 - 20:56

"You're not just everything I've ever wanted. You're more."

Read Now
When Mr. Right Meets Ms. Wrong When Mr. Right Meets Ms. Wrong
Nov 23 2016 - 18:47

"There's nothing about her that I won't accept. I've got my fair share of not so good qualities, I'm not really the almost perfect guy they think. But with you Jigs, I feel perfectly complete."

Read Now
Grey, The Wicked Tyrant Book 1 Grey, The Wicked Tyrant Book 1
Nov 21 2016 - 20:07

A villain's tale trilogy...

Read Now
Sweet Caroline Sweet Caroline
Nov 20 2016 - 01:34

"Pagod na akong iwasan ka. Ayaw ko nang pigilin ang sarili ko. Gusto ko maging masaya. At ikaw ang makapagbibigay ng kasiyahang iyon."

Read Now
Loving The Grudge Loving The Grudge
Nov 17 2016 - 19:56

"Walastik ka talaga. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang kryptonite ko."

Read Now
Ang Boyfriend Kong Hindi Ang Boyfriend Kong Hindi
Nov 15 2016 - 21:01

"Bibigyan kita ng mga bagong alaala, magagandang alaal na tatabon sa mga alaala mo sa kanya."

Read Now
Emma's Heart Emma's Heart
Nov 13 2016 - 21:14

"I don't need material riches of this world. They're nothing to me. All I need is one treasure. The treasure I called - You."

Read Now