Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Barely Heiresses 6: Mabel Barely Heiresses 6: Mabel
Apr 28 2017 - 10:56

"My heart's going crazy when I see you. My mind's going crazy when I don't see you."

Read Now
Barely Heiresses 5: Sky Barely Heiresses 5: Sky
Apr 26 2017 - 11:30

"I wasn't sure I'd survive losing you so I didn't risk it. You're the only important person in my life, Sky. If I lose you, I'd have nothing."

Read Now
Barely Heiresses 4: Eira Barely Heiresses 4: Eira
Apr 24 2017 - 21:20

"Ang hirap ipaliwanag ng damdamin ko. Intense and unstoppable. Pakiramdam ko, mababaliw ako kapag hindi ko pinagbigyan ang sarili ko na makita ka, mahawakan, mayakap..."

Read Now
Barely Heiresses 3: Berry Barely Heiresses 3: Berry
Apr 22 2017 - 20:25

"And a few more months, madadagdagan pa ang mga nagmamahal sa 'yo. Because I'll always be your side, from this moment on..."

Read Now
Ang Pilyo Kong Gitarista Ang Pilyo Kong Gitarista
Apr 20 2017 - 08:48

"Naniniwala na nga ako na gusto mo na ako. Nagseselos ka na eh."

Read Now
What Love Means What Love Means
Apr 18 2017 - 20:35

"You, is what love means to me."

Read Now
Simply Irreplaceable Simply Irreplaceable
Apr 17 2017 - 05:00

"Look, I can list all the million things that I really like about you. Pero sa kabuuan, isa lang ang magiging kahulugan nila. That I don't want to live each day of my life without you."

Read Now
My True Feelings My True Feelings
Apr 14 2017 - 02:27

"Hindi na kayang itatwa ng puso ko ang nararamdaman ko para sa 'yo. Kailangan ko nang aminin ang totoo, hindi lang sa 'yo kundi pati na sa sarili ko. Mahal kita..."

Read Now
Tears Of Love Tears Of Love
Apr 10 2017 - 21:03

"Mahal na mahal ko siya at hindi ko kakayaning magmahal ng iba kung hindi rin lang siya ang sasabihan ko ng katagang 'I love you.'"

Read Now
Barely Heiresses 2: Yumi Barely Heiresses 2: Yumi
Apr 8 2017 - 22:55

"Kapag kasal na tayo, promise, pagsasawain kita sa halik --- morning, noon and night, pati sa coffee breaks in between."

Read Now