Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Never Have To Say Goodbye Again Never Have To Say Goodbye Again
Feb 3 2019 - 20:48

"Pag-aari ko na ang puso mo kaya 'wag ka nang tumingin pa sa iba."

Read Now
Amara's Tale Amara's Tale
Jan 27 2019 - 21:36

"Mahal kita kaya hindi ko kayang makita kang malungkot. Hindi bale nang magmukha akong clown, ang mahalaga ay mapangiti kita."

Read Now
Miracle Days Miracle Days
Jan 23 2019 - 20:42

"Can you please kiss me for the last time? Hold me just this once and then... let go."

Read Now
Impakta 2 Impakta 2
Jan 20 2019 - 08:40
Read Now
Reservation To Your Heart Reservation To Your Heart
Jan 17 2019 - 00:23

"Alam mo ba kung gaano kahirap 'yong katabi lang kita pero ni hindi kita mahawakan? 'Yong araw-araw kitang nakakausap pero hindi ko masabi-sabi ang totoo kong nararamdaman? Alam mo ba kung kung paanong pagtitiis ang ginawa ko para lang magpigil na yakapin ka at halikan?"

Read Now
Pusong Bato Pusong Bato
Jan 13 2019 - 22:01

"No woman had ever affected me the way you did. I guess I was falling in love with you without me realizing it..."

Read Now
My Lovely Bride: Dyna & Dash My Lovely Bride: Dyna & Dash
Jan 10 2019 - 23:46

"A real relationship, that's what I am craving for now. Masarap, nakakabusog at higit sa lahat, masustansiya..."

Read Now
And The Groom Said Maybe And The Groom Said Maybe
Jan 8 2019 - 22:23

"Matindi ang epekto ng halik ni Justin. Hindi siya niyon basta pinatuntong sa ulap gaya ng sabi-sabi. Kundi pakiramdam niya nakarating siya sa langit. It was indeed pure bliss..."

Read Now
Falling For The Enemy Falling For The Enemy
Jan 6 2019 - 18:29

Jaco need not say a word. One smile from him and you have no other choice but to fall for him.

Read Now
Kiss The Author Kiss The Author
Jan 2 2019 - 00:14

"If you're happy, you can smile. If you're mad at me, you can shout at me. Do whatever you like. And let me love you just the way you are."

Read Now