Skip to main content

LATEST UPLOADS

Jul 16 2020 - 23:26

"Hindi ko naman siguro kasalanan kung choosy at ambisyosa ang puso ko."

The Heroine
Jul 14 2020 - 21:56

"I'm crazy. Pero ganoon man ang tingin mo sa 'kin, sisiguruhin kong mamahalin mo ang baliw na tulad ko."

Sweet Surrender
Jul 12 2020 - 21:48

"You put me through hell and yet I am still with you."

The Rebellious Wife
Jul 9 2020 - 21:56
Part Of Your World
Jul 5 2020 - 22:56

"Akin ka na lang, puwede ba 'yon?"

Just Another Cliche' Love Story
Jul 1 2020 - 22:03

"Bakit naman ako magseselos? I-in love ba ako sa'yo? Tayo bang dalawa?

Captor Of My Heart
Jun 29 2020 - 01:22

"If there's one thing I do best, it is loving you the best way that I could until I'm gone..."

Lander Storm
Jun 25 2020 - 23:07

"You're such an idiot. Do you think I'd sleep with you kung wala naman akong nararamdaman para sa'yo?"

No Good In Goodbye
Jun 23 2020 - 21:20
Aladdin's Thief
Jun 18 2020 - 22:49

"Kahit kailan, hindi ko pinangarap na magustuhan ka. Pero... dinaan mo ako sa pagbibilad mo ng katawan! Tao lang ako, naaakit din..."

Loved You First