Skip to main content

Browse our Latest Uploads 

Maggie's Diaries Series 6: Fearless Maggie's Diaries Series 6: Fearless
Dec 16 2016 - 10:01

"One thing I've realized is that when you love a person, you'll do everything to make her happy even if it meant your heart might be broken. Sometimes, loving is letting go."

Read Now
Ang Lalaking Sumira Sa Aking Mga Pangarap Ang Lalaking Sumira Sa Aking Mga Pangarap
Dec 13 2016 - 20:10

"Kung katawan lang ang habol ko sa'yo, hahabulin pa kita lalo para makuha ko ang puso mo... Because you already got mine."

Read Now
I Love You, My Darling Ogress I Love You, My Darling Ogress
Dec 12 2016 - 17:07

"Hindi ako basta nanghahalik lang ng kung sino. Ayoko ng panandaliang kissing partner lang. I demand something real and lasting. So unless you want to be kissed and more by me, be mine... forever."

Read Now
Fake Spanish Boys Series 3: Filippio Fake Spanish Boys Series 3: Filippio
Dec 9 2016 - 23:03

"Hindi puwedeng mahal mo ang isang tao dahil may tatlo o lima o sampung katangian siyang mahal at tanggap mo, habang ang ibang katangian at kapintasan niya ay ayaw mo. Kailangan buo. Kompleto."

Read Now
Echoes Of I Do Echoes Of I Do
Dec 7 2016 - 23:39

Habang nararamdaman niya ang mainit na mga braso nitong nakapaikot sa kanyang baywang, nababatid niya, hindi na siya kailanman mag-iisa.

Read Now
Love Me One More Time Love Me One More Time
Dec 5 2016 - 21:22

"Just the sound of your voice and your laugh make me strong and help me to keep going. Para akong si Superaman na kayang harapin ang lahat."

Read Now
Keith, Someone To Watch Over Me Keith, Someone To Watch Over Me
Dec 3 2016 - 22:32

"You've ruined my defenses and tactics. And it was the sweetest destruction of all."

Read Now
Love In Bloom Love In Bloom
Dec 1 2016 - 20:36

"Ipinakita mo na ang daan sa akin patungo sa kaligayahan ko. It's up to me to make it stay forever."

Read Now
Beautiful Hangover Beautiful Hangover
Nov 29 2016 - 12:25

"You're my piece of heaven here on earth."

Read Now
Bracelet With Love Bracelet With Love
Nov 27 2016 - 20:05

"I've been in love with you ever since. But you were too distant. Kaya naman nagkasya na lang ako sa pang-iinis sa'yo, makuha ko lang kahit saglit ang pansin mo."

Read Now