Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Forever And For Always Forever And For Always
Jan 29 2018 - 23:22

"You're mine... every part of you belongs to me."

Read Now
Collecting Pieces Of Your Heart Collecting Pieces Of Your Heart
Jan 28 2018 - 00:33

She knew that even if she would be broken, with just one look from him, one word, one touch and one hug --- she would be whole again.

Read Now
The Scheming Princess And The Poor Prince The Scheming Princess And The Poor Prince
Jan 24 2018 - 22:07

...more than a fairy tale...

Read Now
My Bodyguard My Bodyguard
Jan 22 2018 - 02:42

"You are more than enough. Wala akong pakialam kung hindi mo maibigay ang nakasanayan kong buhay. Basta sabihin mo lang sa akin araw-araw na mahal mo ako, mabubuhay na ako n'on."

Read Now
Blow Me A Kiss, Baby Blow Me A Kiss, Baby
Jan 19 2018 - 09:23

"I just love it when you look at me thinking that I don't notice."

Read Now
Fur Elise Fur Elise
Jan 17 2018 - 22:42

"Kahit mawala ako sa mundo, kahit mawala ang alaala ko, hindi ka mawawala rito sa puso ko, Fritz. Kasi ito, tumitibok lang para sa 'yo."

Read Now
Magbalik Magbalik
Jan 15 2018 - 06:58

"Handa akong pagbayaran nang buong buhay ko ang lahat ng kasalanan ko sa'yo. Please, Bianchi Villanueva, pakasalan mo ako at maging alipin mo ako habang-buhay."

Read Now
Awit Kay Rakel Awit Kay Rakel
Jan 10 2018 - 21:26

“Pero ipapangako ko sa `yong palagi kang magiging parte ng buhay at tagumpay ko. Hindi ko na uli hahayaang mawala ka pa sa tabi ko.”

Read Now
Danilo, The Bodyguard Danilo, The Bodyguard
Jan 9 2018 - 09:31

"Baka mamatay ako sa sobrang pagka-miss sa'yo kapag wala ka na."

Read Now
Yesterday Once More Yesterday Once More
Jan 6 2018 - 22:43

“Sisirain ko na naman ang schedule ng mga kaibigan ko. Pero tama ka, mahal kita to the point na kahit sinaktan mo ako, nandito pa rin ako at inaalagaan ka.

Read Now