Skip to main content

All I Want Is You

All I Want Is You

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0454-7

Hindi tumanggi si Toby nang hilingin ni Leandra na manatili muna siya at samahan ito kahit sandal. Inis siya sa dalaga, oo, dahil hindi ba’t pumunta ito sa law office niya, ipinamigay ang bunsong kapatid sa tunay na ama nito na kliyente niya, at pagkatapos ay itinanong kung may makukuha itong cash reward? Kaya ganoon na lang kababa ang pagtingin niya sa dalaga. Pero iyon ay madaling nagbago after that brief moment with her. At mahal na niya si Leandra nang malamang may malubha itong sakit na siyang dahilan kaya ipinamigay nito ang tanging kapatid kapalit ng malaking halaga --- para may pampagamot ito. Ngunit nasayang lang ang lahat dahil ngayon ay wala na si Leandra… ang kanyang pinakamamahal na si Leandra…

4.615385
Your rating: None Average: 4.6 (26 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in