Skip to main content

Ang Mga Talulot Sa Rosas Compound (Part 2)

Ni JOSE LUIS CASANOVA

(Ikalawang labas)

MAHAL na mahal niya si Hazel, pero si Jason ang taong mabilis maka-move on. He is not used to crying over a spilled milk. Nalulungkot siya sa nangyari sa kanila ni Hazel, pero kailangang magpatuloy ang buhay niya. Kaya nga iiwan niya ang kuwartong ito para madali siyang makalimot.

Nagpahatid siya sa taxi sa Rosas Compound. Dala niya lahat ang kanyang mga gamit. Kinontrata niya ang taxi driver at nagpatulong pa siya sa pagbubuhat dito.

Nanonood sa kanila si Dada habang naglilipat siya ng mga gamit sa kanyang magiging kuwarto. Pasulyap-sulyap dito ang taxi driver. Nang bayaran na niya ito, tinapik siya nito sa balikat. “Suwerte mo naman, sir,” ngiting-ngiti ito.

“Bakit?” takang tanong niya.

“Sexy ang landlady mo. At mukhang mabango!” tumawa ito.

Ngumiti lang siya, tinapik ang driver at nagpasalamat. Lokong ito, sa isip-isip niya. At napansin din pala ang kakaibang asim ni Dada.

Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit ay nakikipanood ang landlady. Na hinayaan lang naman niya. As usual ay naka-shorts ito. Naka-sando ng pang-itaas. Kanina ay lagi itong nakahalukipkip nang naroon pa ang taxi driver. Ngayon ay hindi na. Nalaman niya kung bakit. Braless pala ito. At malaya ngayong nakabandera ang kambal na bundok na aninag niya ang tampok.

Hindi siya nagpahalata na tinitingnan niya ang dibdib nito. Sinimulan niyang ikabit ang kanyang iMac at mga peripherals nito. Portable ang kanyang internet kaya walang problema sa paglipat. May mga foldable table din siya para sa kanyang ibang gamit gaya ng kanyang MacBook Air at printer with scanner. Marami namang outlet ng kuryente sa kuwarto kaya di siya nahirapan. Saglit pa, naka-setup na ang kanyang work station.

“Ang gaganda ng mga computer mo,” puri ni Dada. “At may internet ka pa pala.”

“Kailangan ko kasi sa work. Baka gusto mong mag-Facebook?” alok niya rito.

“Ay, hindi!” tanggi nito. “Nakakahiya na ako pa ang unang gagamit. Next time na lang,” humagikhik ito.

Inilabas niya ang netbook na matagal na niyang di ginagamit. Inilagay niya sa isang folding table. “Ito, puwede mong gamitin anytime. Spare ko lang naman ito.”

“Ang big time mo naman. Siguro malaki ang suweldo mo?”

Nagkibit-balikat lang siya. Pagdating sa isyu ng suweldo ay ayaw niyang mag-brag.

“Baka naiistorbo kita?” maya-maya’y untag ni Dada.

Pumitik na siya nang konti. “Masarap namang mag-setup ng mga gamit kung may nanonood na diyosa.”

Ang lakas ng tawa nito. Nakitawa naman siya. Pero halatang kinilig ito sa punch line niya.

“Dito ka na ba matutulog ngayon?” tanong nito.

“Kukunin ko lang muna ang motor ko. Pero malamang na dito na ako matulog. ‘Yung pagkain naman, sanay ako sa fast food.”

“Sige para makita mo na rin ang dalawa ko pang boarders. Mamaya lang nang konti darating na ang anak ko.”

Lumabas na ito ng silid. Naiwan siyang nangingiti. Naalala niya ang pamumula nito nang sabihin niyang isa itong diyosa.

**

NAKA-PARK ang motor niya sa isang mall. Kumain muna siya, namili ng ilang personal na gamit bago bumalik sa Rosas Compound. Maliwanag pa. Pag-akyat niya, sa makapasok ng salas ay nagtama ang mga mata nila ng isang napakakyut na dalagita—o dalaga na siguro ito. Nagbabasa ito ng showbiz magazine. Kumunot muna ang noo nito bago ngumiti.

“Ikaw ‘yung bagong boarder ni Mama?” tanong nito sa kanya.

Ngumiti siya. “Oo. I’m Jason,” pakilala niya at iniabot ang kamay rito. Tinanggap iyon ng dalagita. Para siyang pumisil ng bulak sa lambot ng palad nito. May init na hatid ang palad nito sa kanyang kabuuan.

“I’m Fiona,” pakilala sa kanya ng anak ni Dada. Bahagya itong nag-ayos ng buhok sa may tainga. Gesture ng dalagitang nagmamaganda.

May hawig ang mag-ina pero sweet ang dating ni Fiona, obserba ni Jason. Parehong maputi. Para itong si Jessy Mendiola. “Nice meeting you, Fiona,” aniya at itinuro ang kanyang kuwarto. Pagpapaalam dito na papasok muna siya sa loob.

Nasa loob na siya ng kuwarto ay hindi pa rin maalis ang ngiti niya sa labi. Ang cute naman ni Fiona. Halata niyang donselya pa ito. Maganda ang tindig, athletic. Hindi pa niya masyadong napurbahan kung materyales puwertes dahil na-overwhelm siya sa ganda ng mukha nito.

Nahiga siya sa kama. At dahil pagod, agad siyang nakatulog.

**

NAGISING siya bandang alas diyes ng gabi. Nag-init siya ng tubig sa water heater at isinalin sa thermos, saka siya nagtimpla ng instant coffee sa paper cup. May tinapay rin siya at palaman. Iyon ang kanyang meryenda kapag nagigising. Maya-maya nang konti ay maliligo siya.

Nagbasa siya ng e-mails pagkapagkape. Wala pa ring balita kay Hazel. Sabagay, nasasanay na siya. Nag-browse siya ng mga news. Saglit pa, kumuha siya ng mga gamit-panligo.

Paglabas niya ng kuwarto, natigilan siya.

May babae sa harap ng malaking salamin sa tapat ng pinto ng banyo. Tinitingnan ang sariling mukha. May dinudutdot. Isa siguro sa mga boarders ni Dada. Napahinga siya nang malalim. Naka-panty at bra lang ito! Nakasampay sa balikat ang tuwalya.

Ang alam siguro nito ay wala pang ibang tao roon kaya malakas ang loob na ganoon lang ang suot dahil puro babae naman ang mga ito. Hinagod muna niya uli ito ng tingin saka dahan-dahan niyang isinara ang pinto.

Naupo siya at napahagod sa kanyang noo. Mukhang mae-enjoy nga niya talaga ang pamamalagi sa Rosas Compound!

**

MATAGAL maligo ang mga babae kaya nagpalipas muna siya ng dalawang oras bago muling lumabas ng kuwarto. Wala na ngang tao sa banyo. Nagbawas muna siya bago naligo. Hindi siya maarte sa katawan, ligong lalaki lang siya. Wala pa namang masyadong tubo ang kanyang mga bigote kaya di muna siya nag-ahit. Saglit pa, presko na ang kanyang pakiramdam.

Dahil mga babae ang kasama niya sa bahay, dinala na niya sa banyo ang kanyang mga bihisan. Ayaw naman niyang lumabas na naka-boxer shorts lang. Bumili siya ng mga basketball shorts na gagamitin niyang pambahay, at muscle T-shirts para maaliwalas. May tabo rin siya na lalagyan naman niya ng sabon, toothpaste at ilan pang gamit panlalaki. Hindi siya metrosexual. Confident na siya kung ano ang biyaya sa kanya physically. May mga nagsasabing may hitsura siya, hunk, papa material, pero ayaw niyang seryosohin iyon.

Paglabas niya ng banyo, nagkakape sa malaking mesa sina Dada at ang babaing naka-bra at panty lang kanina.

“Jason, halika…” kinawayan siya ni Dada. “Ipapakilala kita kay Iza.”

So, Iza pala ang babaing sobrang daring. Lumapit siya sa mga ito at maginoong inilahad ang kamay kay Iza. “Jason po,” magalang niyang sambit. “Bago n’yong kasamahan.”

“Sabi ko sa ‘yo sobrang galang,” pakli ni Dada. “Hoy, Jason, alisin mo nga ang mga po at opo na ‘yan. Mag-first name basis na lang tayo.”

Inabot ni Iza ang kamay niya. “Oo nga. Alam mo naman kaming mga babae, ayaw tumanda!”

Naghagikhikan ang dalawang babae. Nakitawa naman siya.

Hindi malambot ang kamay ni Iza pero ang hahaba ng mga daliri. May kabastusang pumasok sa isip ni Jason. Ano kaya ang pakiramdam kung pinipiga ni Iza ng mahahabang daliri nito ang kanyang dyunyor? For some odd reasons, may fetish siya sa mga babaing ang hahaba ng mga daliri.

 

SUBAYBAYAN!