Skip to main content

Ang Iibigin Ay Ikaw

Ang Iibigin Ay Ikaw

Read This Book Online

Print Publisher

My Special Valentine

Malinaw ang utos ng ama ni Elaine sa kanya: Gawin niya ang lahat para ilayo ang kapatid niyang si Shelley sa isang lalaking nagngangalang Thomas Imperial.
Apparently, karibal ito ng ama niya sa negosyo at ang suspicion ng kanyang ama ay gagamitin lang ng lalaki si Shelley para makapaghiganti.
Pero sa unang pagkakita pa lang ni Elaine kay Thomas, she knew it would be impossible to make her sister stop seeing him. Guwapo ito, matalino at malakas ang dating....

4.526315
Your rating: None Average: 4.5 (38 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in