Skip to main content

Ang Sinungaling Mong Puso

Ang Sinungaling Mong Puso

Read This Book Online

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

971-43-0501-1

Nagngingitngit si Marlene dahil sa biglang balita na ikakasal na si Frank sa isang nagngangalang Elise na ni minsan ay hindi nabanggit sa kanya ng binata. Sinulsulan niya ang ama para gipitin si Frank upang mapikot ito pero hindi nagbunga ng maganda ang strategy niya. Mangyari kasi’y pinautang ito ng Elise na iyon ng pangtubos sa villa. Pero saan naman kaya kumuha ng pera ang bruhilda! Hindi naman biru-biro ang maglikom ng milyun-milyon. Hmmm… mukhang tunay ngang may misteryo sa katauhan ng babaeng iyon. At magagamit niya iyon para mabawi ang kanyang si Frank…

4.833335
Your rating: None Average: 4.8 (24 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in