Skip to main content

Babalikan Ko Ang Akin

Babalikan Ko Ang Akin

Read This Book Online

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

971-43-0257-9

Binatikos ni Wynnie sa diyaryo ang mabagal na pagkilos ng isang Lt. Peralta in the handling of a murder case which was headline news at that time. Nang magkaharap sila ng lalaki, dagling napalitan ng pagkagulat ang galit na inireserba nila para sa isa’t isa. They knew each othe in the past----- intimately. At gaano man nila itanggi sa sarili, may ipinunlang pag-ibig sa kanilang puso ang gabing pinagsaluhan nila noon. At magagawa nilang isatinig iyon, if only they could stop arguing even for just one minute…

4.81818
Your rating: None Average: 4.8 (44 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in