Skip to main content

The Bachelorettes: Gumamela, The Maid

The Bachelorettes: Gumamela, The Maid

Read This Book Online

Publish Date: 

2005

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-02-2226-0

 

“Mawala na sa akin ang lahat huwag lang ikaw.” Niyakap siya nito nang mahigpit. May mga katanungan pa rin sa isip niya pero saka na siya magtatanong. Sa ngayon ay gusto muna niyang damahin nang husto ang kaligayahang nararamdaman lamang niya kapag kasama niya si Menard San Gabriel. Gusto niyang matighaw ang pananabik niya rito.

 

4.421055
Your rating: None Average: 4.4 (19 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in