Skip to main content

Betrayal

Betrayal

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0537-3

Ginawa ni Cathy ang lahat para umiwas sa attraction ng kanyang bagong boss na si Matthew. Baliw nga siguro siya dahil walang babaeng tatanggi sa tulad nitong guwapo, mayaman at maginoo. Ngunit nang minsang kabigin siya ng yakap ni Matthew at maglapat ang kanilang mga labi ay natiyak niyang mahal niya ang binata. Pero espiya siya sa opisina nito at ang tangi niyang pakay at pagnakawan ito ng impormasyon. At gustuhin man niya, paano siya magkukumpisal ngayong nalaman niyang walang mas mahalaga para rito kundi ang katapatan… Naramdaman niyang lalong humigpit ang animo’y taling nakapulupot sa kanyang leeg sa tinuran nito.

4.86842
Your rating: None Average: 4.9 (38 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in