Skip to main content

Bihag Ng Puso Mo

Bihag Ng Puso Mo

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0625-6

 

Unang engkuwentro pa lamang ni Natasha kay Enrico, natiyak na niyang mapanganib sa kanya ang lagi itong makasama. Ito ang chief marine biologist na may jurisdiction sa isla kung saan siya may ginagawang research. Malakas ang hatak sa kanya ng binata at ayaw niyang magtaksil sa nobyo niya sa Maynila. Pero sadyang tukso ang tadhana. Sa paglikas sa isla dahil sa paparating  na super typhoon, napilitang i-land ni Enrico ang helicopter sa liblib na lugar. Nakaligtas nga sa bagyo, nagging bihag naman sila ng mga tulisan sa bundok. Nanganib ang buhay at puri ni Natasha at tuwina’y iniligtas siya ni Enrico. Makawala man sila sa mga tulisan, ang puso niya’y mananatiling bihag…

 

4.68182
Your rating: None Average: 4.7 (22 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in