Skip to main content

The Cursed Pair

The Cursed Pair

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

“Ikaw na tanging kambal ang magiging binhi. Isinusumpa kong mananatiling isa ang magdadala ng iyong lahi. Na bawat babaeng magmumula sa iyo ay hindi magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa pag-ibig, magdurusa, at mabibigo. Isinusumpa kong dadalhin ito ng iyong angkan hanggang sa ikaapat at ikapitong salinlahi.”

5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in