Skip to main content

Dare To Love

Dare To Love

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0825-9

“Gusto ko sanang humingi ng apology sa ating hindi pagkakaunawaan,” ani Celina. “I’m sorry.”

“At ganoon na lang ba iyon?  Ano ang kapalit ng pagtanggap ko ng apology mo?”  tanong ni William.

“Ang ibig mo bang sabihi’y kaparusahan?”

“Ganoon na nga. Natural lang naman na parusahan ang mga nagkakasala, di ba?”

“Then what do you want me to do to make you change your mind and accept our project?”

“Hindi ko alam kung handa kang ibigay iyon.”

“Sabihin mo lang and I won’t disappoint you.”

“I want you.” Pormal ang expression ng mukha nito.

“Nagbibiro ka ba? Hindi ako kasama sa deal!”

“Kung ganoo’y wala na tayong dapat pag-usapan pa. Maghanap ka na ng ibang tatanggap ng project mo.”

 

4.756755
Your rating: None Average: 4.8 (37 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in