Skip to main content

Fake Spanish Boys Series 3: Filippio

Fake Spanish Boys Series 3: Filippio

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Hindi puwedeng mahal mo ang isang tao dahil may tatlo o lima o sampung katangian siyang mahal at tanggap mo, habang ang ibang katangian at kapintasan niya ay ayaw mo. Kailangan buo. Kompleto."

4.875
Your rating: None Average: 4.9 (8 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in