Skip to main content

Hiram Lang

Hiram Lang

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-994-0

Nagpakasal si Armina kay Howard, isang Canadian, sa kasunduang pagkatapos ng isang taon, kapag bumaba na ang papel ng dalaga bilang residente ng bansa ay didiborsiyohin na niya ito. Hindi si Howard ang kausap ni Armin kundi ang pinsang si Marie na nobya ng lalaki. Ngunit sa kasunduang “hiram lang” ng magpinsan ay mayroon silang nakalimutang isaalang-alang. Ang ‘marriage for convenience’ ang last resort ni Armin. Hindi lang siya ang filipinang pumasok sa ganoong kasunduan manatili lamang sa banasang pinuntahan. Ang kaibahan nga lamang, hindi ang lalaking pakakasalan ang kausap ni Armin kundi ang pinsang si Marie. Nobyo ni Marie ang nakatakdang pakasalan ni Armin sa kasunduang ‘hiram lang’.

3.666665
Your rating: None Average: 3.7 (12 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in