Skip to main content

If You Leave Me Now

If You Leave Me Now

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0447-4

Madaling mapaibig sa isang kagaya ni Dominic, hindi iyon ikinakaila ni Margarita sa sarili. Bukod sa magandang lalaki, mapagmahal at maalalahanin ang binata --- mga katangiang nakikita niya sa paraan ng pag-aasikaso nito a abuela na inaalagaan naman niya bilang private nurse. Pero patuloy na umuukilkil sa kanyang isip ang natuklasang gamot na may halong lason sa silid ng matanda nang nasa ospital pa ito. Ayon sa katulong na nagbabantay rito noon, dala raw iyon ni Dominic nang minsang dumalaw ito sa matanda.
Habang patuloy sa paglago ang pag-ibig na umusbong sa kanyang puso para sa binata, ganoon din ang paglaki ng kanyang hinalang may masama itong binabalak sa lola nito…

4.636365
Your rating: None Average: 4.6 (22 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in