Skip to main content

Kahapon Lamang

Kahapon Lamang

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Books for Pleasure, Inc.

ISBN: 

971-824-958-2

Si Andre ay mahirap talagang abutin para ka Vi. Noong sixteen pa lamang sila, itinanan siya nito pero isinoli bago naituloy ang paghahangad ng lalaki na maangkin siya. ngayon naman ay isa lamang baduy at mahiyaing tao si Vi, samantalang si Andre ay ang kanyang boss, isang napakaguwapong executive. Naawa sa kanya si Andre at pumayag si Vi na tulungan siya ng binata na mabago ang kanyang personalidad. Nakita na lamang ni Vi ang sarili na isa nang maganda, sopistikada at may self-confidence na dalaga. Ang gusto ni Andre, pati sa career ay magtagumpay si Vi. Pero kasali rin ba sa usapan na sa pagkakataong ito, ang hindi noon naituloy na lovemaking ay magaganap na nang lubusan?

4.57143
Your rating: None Average: 4.6 (14 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in