Skip to main content

Kung Mawawala Ka

Kung Mawawala Ka

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

If you could choose between the man you love and the man who loves you, whom would you choose?

Iyon ang dilemma ni Millie. Mahal ni Joey si Millie pero mahal ni Millie si Peter at mahal naman ni Peter si Francine. Nang sa wakas ay napagtanto ni Millie kung sino ang tunay niyang mahal - si Joey, who was always there for her and whom she had always taken for granted, it was too late for her dahil sumuko na ang binata at kusa nang lumayo...

2.5
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in