Skip to main content

Kung Wala Ka Sa Buhay Ko

Kung Wala Ka Sa Buhay Ko

Read This Book Online

Print Publisher

My Special Valentine

Kung hindi lang disenteng tao si Jude ay hinayaan na niyang malunod sa baha ang antipatikang babaeng ito! Simula nang malaman niyang inilit ni Donna Labrador ang rancho ng kaibigan niya, isang buwitre na ang tingin niya rito. At kung hindi ba ito talaga matapobre, sukat at mapagkamalan pa siyang hamak na ranch hand komo ba sa kubo niya ito dinala dahil napapaligiran sila ng baha. Pero sa kabila ng matinding pagkainis, bakit parang hindi niya kayang paglabanan ang damdaming nag-uutos na ikulong niya ito sa kanyang mga bisig, lalo na ngayong mukha itong maiiyak na parang helpless na batang paslit?

4.8125
Your rating: None Average: 4.8 (32 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in