Skip to main content

For As Long As I Live

For As Long As I Live

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Parang isang masamang panaginip kay Arianne ang kinalalagyan niyang sitwasyon. Kailan lang ay nagpapasasa siya sa karangyaan, ngunit kasabay ng pagyao ng mga magulang ay nasadlak siya sa kahirapan. Parang isang panaginip din ang biglang pagsulpot ni Nick sa buhay niya--- una ay iniligtas siya nito sa kapahamakan, pagkatapos ay binigyan siya ng disenteng tirahan at magandang trabaho. Turing niya rito ay isang anghel na hulog ng langit. Hanggang sa matuklasan niyang hindi pala tunay na bumagsak ang kabuhayan ng kanyang mga magulang at hindi aksidente ang pagkamatay ng mga ito… At malaki ang kinalaman ni Nick sa mga kaganapang ito…

4.85185
Your rating: None Average: 4.9 (27 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in