Skip to main content

Love Pretenders

Love Pretenders

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-720-4

“Have a drink with me, at least, Kristie.” Humigpit ang hawak nito sa kanyang braso.
Naduwag siya sa epekto ng titig na iyon sa kanya. “H-hindi na... salamat na lang!” piksi niya na kumawala mula rito at hukabang palayo. “Gusto ko nang magpahina. Bukas na lang tayo mag-usap after we get some sleep. Sige na, pinalitan ko ng bagong bedsheet ang iyong kama. Kailangan mo na ring—”
“Kama ko? Dammit, Kristie, hindi ko iyon kama, and you know it! Ating silid? Ano na ang nangyari sa ating kama, sa ating silid na dati nating pinagsasaluhan?”
 

3.863635
Your rating: None Average: 3.9 (22 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in