Skip to main content

Muling Buhayin Ang Mga Pangarap

Muling Buhayin Ang Mga Pangarap

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

From Marriane’s earliest memory, she had always been in love with Benedict. Nagkahiwalay lamang sila dahil nang nagkaproblema ang pamilya nito, lumayo ito at sa loob ng maraming taon ay ni hindi nag-abalang tumawag o sumulat—kahit bilang kaibigan man lamang. It was clear that he didn’t care a bit for her.

Nalilito ngayon si Marriane dahil sa pagbabalik ni Benedict ay bakas sa buong katauhan nito ang pagseselos sa tuwing makikita silang magkausap ni Rafael. Bakit ito magseselos? Wala itong karapatan!

4.333335
Your rating: None Average: 4.3 (15 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in