Skip to main content

Nag-Iisang Ikaw

Nag-Iisang Ikaw

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0528-4

Alam ni Veron na dapat siyang pumayag sa proposal ni Dan na magkunwari silang mag=fiancé. Kailangan kasi nito ng babaeng maipapakilalang kasintahan para makuha ang custody ng batang sa tingin ni Veron ay anak nito. Siya rin naman ay kailangang may maiharap na fiancé sa abogado ng kanyang paborito pero weird na lolo para makuha niya ang iniwang pamana ng matanda. Dapat sana ay matuwa siya dahil kusa nang lumapit ang kasagutan sa kanyang mga panalangin. Ang kaso, hindi kaya isinasabak lamang niya ang sarili sa pihong kabiguan, lalo na’t obvious na naghahabol pa rin ang ina ng anak ni Dan?

4.88
Your rating: None Average: 4.9 (25 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in