Skip to main content

The Odds

The Odds

Read This Book Online

Print Publisher

Harrel Publishing

Malaking eskandalo ang naranasan ni Lizandra Cristo kaya nagdesisyon siyang magsimulang muli sa malayong lugar. Pero sinusundan siya ng mga mapanghamong pagkakataon. Sinusubukan ang kanyang tatag.
Nakilala niya si Denon Martin, isang lalaking tumambay sa dalampasigan. Ang akala niya, binata ito. Pero isang araw, may sumulpot na babae sa kanyang bahay at nagpakilalang asawa ng lalaki.
Nagkandabuhol-buhol pa ang mga sitwasyon sa pagitan nila. Hindi malaman ni Lizandra ang gagawin. Subalit nasa tabi niya sa tuwina si Denom. Hindi siya pinababayaan.
Pero ang katotohanang may asawa ito ay labis niyang ikinalungkot. Ni hindi niya alam kung ano ang kanyang inaasahan dito!

1.666665
Your rating: None Average: 1.7 (3 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in