Skip to main content

Please Be Careful With My Heart

Please Be Careful With My Heart

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0695-7

Hindi akalain ni Desiree na magkikita pa silang muli ni Rigor. Hindi pa niya nalilimutan ang ginawa nito pero heto at nadagdagan pa ang atraso nito sa kanya---ang pagkakaroon ng interes ng biyudong ama nito sa kanyang ina. Nagpatulong siya kay Rigor para mapaglayo ang kanilang mga magulang. Ang hindi niya inaasahan ay ang mahulog ang puso niya rito. Pero hindi maaari iyon dahil kaaway niya ito. Ninakawan mo ako! nais niyang sabihin. Pero sa pagkakatitig niya sa mukha nito, pakiramdam niya, kahit kunin nito ang lahat sa kanya nang oras na iyon ay wala siyang magagawa. Pati puso niya ay para malaya niyang ipagkakaloob dito.…

4.285715
Your rating: None Average: 4.3 (14 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in