Skip to main content

The Redemption

The Redemption

Read This Book Online

Print Publisher

Harrel Publishing

Kesha Mantarin, biktima ng maling pag-ibig na nagdulot sa kanya ng maraming problema. Dumating pa sa puntong itinuro niyang ibang lalaki ang ama ng kanyang ipinagbubuntis at nagsama pa sila sa iisang bubong. Problemang nagtulak sa kanya para lumayo.
Si Duke Dumalag na ba ang kanyang tagapagligtas? Buong puso niyang tinanggap ang mga tulong na ibinigay sa kanya. Hindi niya tinanggihan ang mga iyon dahil literal siyang nangangailangan ng tulong. Subalit sapat na bang dahilan iyon para isipin niyang may pagtingin sa kanya ang binata? Pero kumbinsido siyang hindi ang kagaya niyang disgrasyada ang tipo ng lalaki!

4
Your rating: None Average: 4 (4 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in