Skip to main content

Sa Akin Lang Ang Iyong Puso

Sa Akin Lang Ang Iyong Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

2001

Print Publisher

Precious Pages Corp.

ISBN: 

971-609-897-9

“See?” pagbibiro niya kay Nico nang makatayo. Nagsalubong ang mga kilay nito. “I’m really sorry, Lara,” anito uli sa babae. Hindi na pinansin ng binata ang pagsama ng mukha nito. Hinawakan na lamang siya nito sa braso at hinila palabas. “Ano ba?” pigil na reklamo niya habang pilit ang pagsunod kay Nico sa parking space. She was frantic. He was almost dragging her away. “Nasasaktan na ako, Nico. Please, let go.” Subalit tila hindi siya narinig ng binata.

4.854165
Your rating: None Average: 4.9 (48 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in