Skip to main content

Sa Sulok Ng Puso

Sa Sulok Ng Puso

Read This Book Online

Print Publisher

Precious Pages Corp.

"Ang mga insultong 'binigay ko sa iyo'y upang pagtakpan ang aking damdamin. Pero tama ka, sa isang sulok nh puso ko'y mahal pala kita..."

4.69697
Your rating: None Average: 4.7 (33 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in