Skip to main content

Sana Pag-ibig Na

Sana Pag-ibig Na

Read This Book Online

Publish Date: 

1999

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Umalis ang nakababatang kapatid ni Arthur iwan ang habiling alagaan ang babaeng napupusuan nito. Noong simula ay awa lang ang nagtulak sa kanyang tulungan si Laura dahil mag – isa nitong pinapasan ang responsibilidad sa pamilya. Ngunit sa bawat araw na pinagsasamahan nila at sa bawat sandaling pinagsasaluhan ay nabatid ni Arthur na hindi na lamang simpleng pagmamalasakit ang nadarama niya sa dalaga. At hindi man dapat, ipinasya niya na sa sariling makakamit ang pag-ibig ni Laura…

4.916665
Your rating: None Average: 4.9 (24 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in