Skip to main content

A Second Chance To Love

A Second Chance To Love

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Walang kokontra kung sasabihing na kay Joshua dela Rama na ang lahat --- tagumpay sa negosyo, gandang lalaki at respetadong pangalan… at mga babae. Lahat na ng klaseng babae ay napasakanya na pero wala ni isa man siyang tunay na inibig. Kabog sa dibdib. Ito lang ang batayan niya para masabing karapat-dapat pakasalan ang isang babae. At iyon ang kanyang nadama nang makaharap si Phoebe Samonte. She was like an unopened flower; a rosebud tightly closed. Pero bakit ito ganoon? Kataka-takang parang immune ito sa kanyang charms. He swore he would find out. Dahil sa kasagutan niyon nakasalalay ang kanyang kaligahayan…

4.76923
Your rating: None Average: 4.8 (39 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in