Skip to main content

This Time It's Forever

This Time It's Forever

Read This Book Online

Publish Date: 

2004

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

ISBN: 

971-43-0871-2

"Sana magkaroon ako ng espesyal na birthday gift ngayon," bulong ni Neil. Nag-blush si Amanda nang ma-realize kung ano ang ibig sabihin ng 'special gift' na gusto nito.

Ibinigay niya sa lalaki ang kanyang birthday gift na Rolex watch. Kumunot ang noo nito nang makita ang regalo niya at kaagad niyang dinampian ito ng halik sa labi na anyong magsasalita ito. Alam niyang tatanggihan nito ang ganito kamahal na relo. Kaagad naman nitong ginantihan ang mga halik niya.

"Neil, wait. Meron pa akong gift sa iyo."

"Meron pa?" Kumunot uli ang noo nito pero nakatingin pa rin sa lips niya.

Bumitaw siya rito at ibinaba ang straps ng kanyang damit. "Ako..."

4.921055
Your rating: None Average: 4.9 (38 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in