Skip to main content

Without You By My Side

Without You By My Side

Read This Book Online

Print Publisher

My Special Valentine

ISBN: 

971-43-0505-5

Kasalukuyang ninanamnam ni Camille ang sa wakas ay magandang pakikitungo sa kanya ni Joshua nang marahas na nagising siya sa mapait na katotohanan. Ginamit lang siya nito. Nang mula sa temporary na pagkabulag ay muling nakakita ang binata, bukas-kamay nitong tinanggap ang nobyang si Ruth na noon ay mabilis na naglahong parang bula sa kabatirang bulag na si Joshua at wala nang pag-asa pang makakitang muli.
At siya? Balik siya sa dating papel --- ang lait-laitin at bale-walain nitong lalaking kay tagal niyang lihim na minahal.

4.46875
Your rating: None Average: 4.5 (32 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in