Skip to main content

LATEST UPLOADS

Sep 17 2020 - 01:57

"Everyday I'm yearning for you kahit hindi ko pa alam kung sino ka. In my heart I know I'll meet you."

Dear Future Husband
Sep 15 2020 - 07:43
Mutual Pleasure
Sep 11 2020 - 01:23

"What have you done to my heart? Why can't I love anyone but you?"

Doctor, Heal My Heart
Sep 8 2020 - 22:43

Everything was perfect. The combination of fate, timing, choices and coincidences.

The Perfect Timing
Sep 6 2020 - 22:37

"Dahil sa kakadala mo ng camera at sa kakakuha mo ng litrato at nagka-develop-an na tayo..."

Capture My Heart
Sep 3 2020 - 02:27
The Breakers, Nico Santiago
Aug 31 2020 - 22:11

"Higit pa sa pagiging nice ang kaya kong gawin para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo."

More Taste Of Honey
Aug 26 2020 - 21:54

Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong uri ng pagmamahal--- buong-buo at umaapaw. Ano ang nagawa niya sa buhay para biyayaan ng ganoon?

Kung Kunwaring Tayo
Aug 23 2020 - 22:24

"Handa akong gawin ang lahat, matutunan mo lang akong mahalin."

The Unwanted Wife
Aug 18 2020 - 22:22

"I want you to be mine. Mine to take, mine to command, mine for everything. Mine alone."

Carnal Proposition