Skip to main content

style="display:inline-block;width:468px;height:60px"
data-ad-client="ca-pub-9362195310998077"
data-ad-slot="5538685548">

Browse our Latest Uploads 

Kabiyak Ng Puso Kabiyak Ng Puso
Jul 7 2010 - 22:48

Inabandona ni Edgar ang kanyang mag-iina. Nagsikap si Angela na punan ang tungkuling ina at ama sa dalawang anak. Pero dumating ang panahong kailangan niya ang init ng pag-ibig. Noon dumating sa kanya si Jim. Nangako ng bagong ligaya. Para muli siyang biguin nang pakasal ito sa iba. Kasabay noon ay nagbalik si Edgar. May kapansanan pero nagsisisi. Tanggapin pa kaya siya ni Angela?

Read Now
Saan Ang Daan Patungo Sa Langit Saan Ang Daan Patungo Sa Langit
Jul 7 2010 - 22:50

Ipinagbili ni Vani ang kanyang sarili sa mayamang si Larry Hernandez sa halagang limang libong piso para pambayad sa nadispalko ng kasintahang si Dino, huwag lamang itong makulong. Ano ang magiging kumplikasyon nito sa kanyang buhay: si Dino na kanyang pinakamamahal, at si Larry na nakakuha ng kanyang pagkabirhen?

Read Now
Babayaran Ko Ng Pagibig by Loreta E. Baltazar Babayaran Ko Ng Pag-ibig
Jul 1 2010 - 21:50

Kinailangang talikuran ni Marilou ang pag-iibigan nila ni John upang iligtas ang pamilya ng lalake sa malaking eskandalong bunga ng pagkaka-rape sa kanya ng kapatid nitong si Jordan. Sumama siya kay Dindo, isang masugid na manliligaw upang iligtas ang sariling kahihiyan. Paano kung malaman ng lalaki ng ginamit lang niya ito? At paano kung matuklasan ni John ang lahat?

Read Now
Puso Ang Magsasabi Puso Ang Magsasabi
Jul 1 2010 - 21:53

Minahal nang husto ni Patricia ang asawang si Aris at ang dalawa nitong anak. Mahal na mahal din ni Aris ang asawa ngunit natukso ito sa ibang babae. Dahil dito’y isinumpa ni Patricia na gagawin din niya ang ginawang pagtataksil ng asawa sukdang mawasak ang binuo nilang idolong pamilya. Para sa babae ay walang kapatawaran ang ginawa sa kanya ng kabiyak. Saan hahantong ang binabalak ni Patricia? Mabubuo pa kaya ang pagsasamang winasak ng karupukan?

Read Now
Bakit Mahal Pa Rin Kita Bakit Mahal Pa Rin Kita
Jun 30 2010 - 22:58

Sa kagustuhang umunlad ang kanilang buhay, ipinagtulakan ni Eliza na mag-abroad ang asawang si Ted sa kabila ng pagtutol nito. Habang nasa abroad si Ted, siya naman ay nalulong sa barkada at bisyo. Ang masakit pa, namatay ang anak nitong si Patrick dahil sa kapabayaan niya. Gayon na lng ang pagkasuklam ni Ted sa kanya. Nang magbalik ito sa Pilipinas, sa isang babaing nagngangalang Elena Dacanay na ito umuwi. Na napag-alaman niyang siyang kapalit sa puso ng kabiyak. Paano ba niya ipaglalaban ang kanyang karapatan gayong ang pagkasuklam sa kanya ni Ted ay suko hanggang langit?

Read Now
Ganyan Ka Ba Magmahal Ganyan Ka Ba Kung Magmahal?
Jun 30 2010 - 23:04

Nagmahal nang labis si Oliva. Nag-asawa. At nangangarap ng para sa kanilang kinabukasan kaya pumayag siyang mangibang-bansa ang kanyang asawang si Miko. Ngunit si Miko ay pinag-aagawan ng ibang babae at ni KAMATAYAN. Sa katayuan ni Oliva, na malayo sa asawa, paano niya ipaglalaban ang kanyang karapatan? Paano niya tutulungan ang kabiyak?

Read Now
Hindi Ka Mahirap Mahalin Hindi Ka Mahirap Mahalin
Jun 30 2010 - 23:08

Guwapo, isang papasikat na Engineer, at higit sa lahat buhat sa kilalang angkan si Christopher Marlowe Sanvictores. Natural lamang na ang pangarapin niyang mapangasawa ay maganda, sexy at edukada. At natagpuan niyang lahat ang mga katangiang iyon kay Marjorie, ang babaeng ayon sa kanya ay siya niyang ihaharap sa altar. Ngunit nakilala niya si Yasmin. Maganda, sexy at edukada. Higit doon, mabait at malambing. Pero may isang kapansanan ang babae na agad naka-turn off sa kanya. Pilay ang babae. Si Yasmin ba o si Marjorie na ayon sa mga kaibigan niya ay bagay na bagay sa kanya?

Read Now
Paano Kung Wala Ka Na Paano Kung Wala Ka Na
Jun 30 2010 - 23:11

Sa pag-aakalang mapapadali ang inaasam-asam niyang kasal nila ni Julio ay pumayag si Sally na mamasukan ito bilang tagapag-alaga ng mayamang tiyahin ng kasintahan. Nang makawala ay nagloko si Julio sa iba’t-ibang babae. Samantala, umibig naman sa kanya si Gil, ang anak na binata ng mayamang tiyahin ni Julio. At unti-unti na ring napapamahal sa kanya ang mayamang binata. Ang problema ay si Julio. Nagbabalik ito sa kanya at nagyayaya nang pakasal. Gayon din si Gil.

Read Now
Dance of Love Dance of Love
Jun 22 2010 - 00:17

Sumali sa reality dating show na Dance of Love ang magazine writer na si Lila dahil assignment niya na sumulat ng expose tungkol dito. Pero paano kung ma-in love siya sa featured bachelor na si Greg? Paano niya aamining isa siyang pekeng contestant?

Read Now
A Night To Remember FOREVER SERIES Part 03: A Night To Remember
May 28 2010 - 14:57

Hindi akalain ni Maria Florinda na daranasin ang napakalaking pagsubok. Namatay ang ina niya. Nasira ang buhay niya. Kaya nagpasya siya, mabigat man sa dibdib. Hahayaan na rin niyang mawala ang nobyong si David sa kanyang buhay. Hahayaan niya itong makalikha ng sariling mundo na malaya at malayo sa sumpang dala niya. Hanggang sumapit ang gabing iyon...

Read Now